hlavickahlavicka  
  :: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: KURZY :: PREKLADY :: REFERENCIE :: CENNÍK :: GDPR :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY  
 


AKTUALITY


Google+

 
 

Vítame Vás na stránke Jazykovej školy Move Ahead

naši partneri:

Získali sme nový diplom - ďakujeme za vašu dôveru a podporu

Ochrana osobných údajov v súlade s legislatívou GDPR

Vaša dôvera je pre nás dôležitá a ochrana vašich osobných údajov je pre našu jazykovú školu skutočnou prioritou.
Preto sa pri spracovaní Vašich osobných údajov riadime najnovšou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky v tejto oblasti,
na základe ktorých máme vypracované interné predpisy zabezpečujúce, že Vaše osobné údaje budú využité len pre naše nevyhnutné interné potreby.

podrobnejšie info TU

NOVINKA: Detský anglický jazykový tábor

A čo tak dať deti na týždeň k nám do jazykovej školy? Vaše deti sa budú zabávať a zároveň hravou formou sa budú učiť anglický jazyk pod dozorom skúseného lektora v kolektíve rovesníkov. Každý deň iná zaujímavá téma. Detský anglický jazykový kurz je určený pre deti od 7 do 14 rokov. Deti rozdelíme v prípade potreby do skupín podľa veku a jazykových znalostí. Deti sú pod dohľadom dospelej osoby celý deň. Kým vy ste v práci, vaše dieťa zmysluplne trávi prázdninový čas.
REGISTRÁCIA do tábora v termíne od 2.7. do 5. 7.2017, osobne počas zápisu, alebo cez email: info@skolahrou.eu do 30.06.2017
Termín:
1. turnus 09.07.2018 – 13.07.2018 od 08.00 do 16.30
2. turnus 16.07.2018 – 20.07.2018 od 08.00 do 16.30
Cena: 5 dňový tábor 120,- €; zľavy pre súrodencov (cena zahŕňa výučbu angličtiny, pitný režim, obed a olovrant)

podrobnejšie info TU

NOVINKA: Letné intenzívne konverzačné kurzy angličtiny

Jazyková škola MOVE AHEAD ponúka pre všetkých, ktorí majú chuť a čas venovať sa cudzím jazykom
intenzívne, týždenné konverzačné kurzy anglického jazyka.

Kurzy budú vedené lektormi jazykovej školy.
Ponúkané úrovne: úplní začiatočníci, falošní začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí
Vek: od 14 rokov - 70 rokov
Miesto výučby: JŠ MOVE AHEAD, Robotnícka 6, Banská Bystrica

podrobnejšie info TU

Ponúkame nasledovné licencované kurzy:

Priamu metódu angličtiny SPEAK DIRECT METHOD:

- pre deti vo veku od 6 rokov -15 rokov - dôraz na komunikáciu (viď. video ukážku a viac info. na našej web stránke)
- pre dospelých a študentov (dôraz na komunikáciu - bližšie info TU)

Nemčina priamou metódou výučby - Die Direkte Methode:
kliknite pre viac info - v sekcii KURZY

Ďalej ponúkame :

 • výučbu štandardných kurzov formou skupinových a individuálnych kurzov - deti, dospelí, študenti - rozvoj všetkých jazykových zručností
  (písomný prejav, ústny prejav, počúvanie s porozumením, gramatika,
  čítanie s porozumením)

 • prípravu na maturitu z angličtiny a nemčiny
  (dlhoročné skúsenosti s prípravou študentov,
  naši lektori veľmi dobre poznajú skladbu maturitnej skúšky)

 • výučbu vo firmách

 • obchodnú angličtinu

 • konverzácie s rodeným Angličanom

 • prípravu na medzinárodné certifikáty z anglického jazyka FCE, CAE, TOEFL

 • individuálnu výučbu podľa potrieb a predstavy zákazníka

NOVINKA - NOVÁ AKREDITÁCIA

Jazyková škola Move Ahead prešla náročným dvojmesačným akreditačným procesom
a dňa 15. 6. 2017 splnila požiadavky
na získanie medzinárodnej jazykovej akreditácie IALF
,
čo nás oprávňuje zaradiť sa do skupiny
kvalitných akreditovaných jazykových vzdelávacích inštitúcií.

Číslo akreditácie jazykovej školy: IALFAC170615-LI-119 ,

Druh akreditácie: Jazyková inštitúcia

(viď. Certificate of Accreditation - nižšie).

IALF akreditácia sa riadi týmito princípmi:

 • Vysoká kvalita jazykovej inštitúcie
 • Garancia používania metód fun & effective
 • Dodržiavanie princípov ľudskej osobnosti

Ako akreditovaná jazyková inštitúcia sa zaväzujeme:

 • naďalej rozvíjať kvalitu svojich služieb a produktov
 • nepoužívať nekalé praktiky a antihumánne spôsoby vo svojej činnosti
 • šíriť dobré meno IALF akreditácie a nepoškodzovať jej poskytovateľa, iných držiteľov IALF akreditácií, partnerov a spolupracovníkov IALF

zavolajte nám

V prípade, že Vám termíny osobného zápisu nevyhovujú, zavolajte nám na číslo uvedené v kontaktoch
a dohodneme si náhradný termín, ktorý Vám bude vyhovovať lepšie.

Taktiež je možný zápis v elektronickej podobe na základe prihlášky, ktorú nájdete na našej webovej stránke.
Prihlášku vyplňte a odošlite na náš mail.

VEĽA SPOKOJNÝCH A VERNÝCH KLIENTOV....,
VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY Z ANGLIČTINY U NAŠICH MATURANTOV....,
KVALITNÁ PRÍPRAVA NA FCE CERTIFIKÁTY.....
PRÍJEMNÉ EDUKAČNÉ PROSTREDIE....
A EŠTE VIAC NÁJDETE V NAŠEJ ŠKOLE.

PRÍĎTE MEDZI NÁS AJ VY.
TEŠÍME SA NA VÁS!


Kolektív jazykovej školy

 

 
:: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: PONUKA KURZOV :: PREKLADY :: REFERENCIE :: CENNÍK :: PRIHLÁŠKA :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY

© Copyright 2013 Mgr. Kamila Sokolová - Jazyková škola Move Ahead • Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.