hlavickahlavicka  
  :: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: KURZY :: DETI od 6 r.:: PREKLADY :: CENNÍK :: GDPR :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY  
 

NOVINKA: SPEAK DIRECT METHOD ® ENGLISH 4 KIDS

 
 

:: výhody :: referencie :: video :: bližšie info :: učebnice

Google+

Licencovaná jazyková škola na priamu výučbu angličtiny pre deti od 6 rokov


Popredná jazyková škola s dlhoročnou tradíciou
Peritus-Speed School
si vybrala pre spoluprácu aj našu jazykovú školu!Speak.4Kids

ANGLIČTINA PRE DETI Speak.4Kids je tá pravá metóda, ktorú hľadáte pre vaše dieťa!


Výhody tejto metódy:

dieťa sa naučí rozprávať v cudzom jazyku niekoľko krát rýchlejšie
ako s použitím ktorejkoľvek inej metódy,

simuluje reálne, anglické prostredie,

pomôže deťom zbaviť sa zábran komunikovať,

dieťa rýchle napreduje v budovaní slovnej zásoby,

metóda naučí používať gramatiku a slová v celých vetách.

Aj vy môžete vidieť, čo sa vaše deti naučia
v našej jazykovej škole vďaka tejto metóde.

Pozrite si krátku ukážku výučby
našej partnerskej školy Peritus-Speed School:

Efekt výučby touto metódou pozitívne prekvapuje najmä rodičov. Uvádzame zopár často sa opakovaných citácií
od rodičov:


- „....moje dieťa začalo rozprávať po anglicky plynule
a používa celé vety.“

- „....moje dieťa patrilo na základnej škole v angličtine k tým najslabším. To ale netrvalo dlho. Po tom, ako sme ju prihlásili
do jazykovej školy, angličtina sa stala jej najobľúbenejším predmetom...“

- „...učiteľka na základnej škole sa ma opýtala, čo sme urobili
so synom, keď zrazu začal tak krásne a plynulo hovoriť po anglicky...”

Bližšie informácie o metóde SPEAK DIRECT METHOD ® ENGLISH 4 KIDS

SPEAK DIRECT METHOD ® ENGLISH 4 KIDS je priama metóda určená na výučbu angličtiny pre deti vo veku od 6 rokov.
Táto metóda výučby cudzieho jazyka kladie dôraz na komunikáciu v cudzom jazyku, ktorá je najťažšie zvládnuteľná.
SPEAK DIRECT METHOD ® vznikla v roku 2004 a prvýkrát bola aplikovaná v škole Peritus-Speed School.

ZÁKLADOM TEJTO METÓDY je neustále rozprávanie detí na hodine angličtiny. Ide o intenzívne rozprávanie v jazyku anglickom.
Každá lekcia obsahuje špeciálne navrhnuté dialógy medzi lektorom a deťmi. Lektor rozpráva prirodzeným tempom a intonáciou rodeného hovoriaceho
a vyžaduje, aby odpovede od žiakov boli vypovedané automaticky, celou vetou, bez rozmýšľania, či uvedomenia si prekladu zo slovenčiny do angličtiny.
V odpovediach používajú nové slovíčka a gramatiku z danej lekcie a musia vždy odpovedať celou vetou.
Táto metóda vytvára rovnaké podmienky, ako keby boli deti v anglicky hovoriacej krajine.

Na hodinách sa nepoužíva rodný jazyk, iba v prípade, keď je treba učivo lepšie vysvetliť. Lektor pri odpovediach študentom pomáha napovedaním slov
a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené vo vysokom tempe a dynamike prirodzeným spôsobom.
Študenti si zvykajú na intonáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka.

Všetky hodiny prebiehajú hravou formou. Tým sa zaručí, že deti sa na hodinách nielen veľa naučia, ale aj zabavia a čo je dôležité, radi sa zapájajú
do vyučovacie procesu a sú motivované naučiť sa cudzí jazyk bez stresu.

Minimálne 80% každej lekcie sa zameriava na rozprávanie. Študenti si počas hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože všetko, čo sa preberá
na hodine, je obsiahnuté v učebnici a tiež zaznamenané na CD nosičoch. CD sú súčasťou každej učebnice.
Študenti sa tak môžu neustále zdokonaľovať v jazyku, aj mimo jazykovej školy. Cena učebnice stojí približne 11,-€.

Hodinu vedú kvalifikovaní, licencovaní lektori, priamo vyškolení na výučbu tejto metódy. Vyučovanie prebieha zvyčajne 2x týždenne po 45 minút
v malých skupinách od 5-8 žiakov.

Bližšie informácie o učebniciach SPEAK DIRECT METHOD ® ENGLISH 4 KIDS

Učebnice boli vytvorené v spolupráci učiteľov, pedagógov, rodených hovoriacich a metodológov
v spoločnosti SPEAK DIRECT GROUP.
Od vtedy boli učebnice a výučba úspešne praktizované na mnohých školách.

Učebnice The Speak4Kids určené na priamu výučbu angličtiny pre deti pozostávajú zo 6 učebníc a doplnkových materiálov, ako napr. plagátov, obrázkov
a iných didaktických pomôcok. Učebnice, z ktorých učíme, boli spracované v rokoch 2003-2004. Od tohto obdobia boli úspešne aplikované v jazykových školách a na základných školách pre deti vo veku 6-12 rokov. Učebnice sú neustále zdokonaľované a prispôsobované požiadavkám a záujmom súčasného žiaka.

Metóda Speak.pl Method je prispôsobená detským potrebám a záujmom.Témy pochádzajú z každodenného života, ako napr. v obchode, v hoteli, na letisku,
na návšteve u priateľa, na prázdninách, v zábavnom parku, telefonovanie s priateľom, atď.... obsahujú aj anglické básničky ,riekanky, pesničky, rozprávky, súťaživé hry. Deti sa naučia prerozprávať príbeh v angličtine, budú vedieť konverzovať na témy z bežného života.

K učebniciam sú pridané aj farebné plagáty , obrázky ktoré sú kompatibilné s preberaným učivom na danej hodine.
Očný kontakt pomáha deťom lepšie sa koncentrovať na to, čo hovoria.

Rozloženie strán každej knihy je prehľadné a "user-friendly" – so sekciami nových slov a gramatiky a následných otázok a odpovedí pre precvičovanie si
nového gramatického javu, resp. slovnej zásoby.

Každá učebnica je organizovaná formou otázok a odpovedí za použitia celých viet. Každé nové slovíčko v učebnici je napísané aj nakreslené, čo pomáha deťom lepšie si slovíčko zapamätať. Učebnica obsahuje CD s nahrávkami a materiálmi k danej lekcii a naviac obsahujú aj anglické pesničky a riekanky, básničky, rozprávky, súťaživé hry...

CD obsahuje aj cvičenia ku každej lekcii. Lektori sa môžu rozhodnúť, či budú cvičenia precvičovať na hodine, alebo deti to budú mať za domácu úlohu. Gramatika pozostáva so základných časov a to jednoduchý prítomný čas, jednoduchý čas priebehový, minulý čas jednoduchý a minulý čas priebehový, budúci čas.

Učebnica 1 pre cca 6 - ročné deti obsahuje:

 • 28 lekcií
 • 27 farebných prehľadných obrázkov
  a tabuliek
 • 18 domácich úloh
 • Viac než 300 nových slov
Deti sa okrem iného naučia:
 • Pomenovať jednotlivé predmety v blízkom okolí a rozprávať jednoduchými vetami
  o predmetoch v triede, doma, na ihrisku, atď.
 • Rozprávať o členoch rodiny, o povolaniach,
  o bežných aktivitách ľudí, o častiach tela,
  o farbách, naučia sa počítať a čísla budú vedieť použiť v komunikácii
 • Zoznámia sa s britskou abecedou
  a budú ju vedieť použiť v komunikácii.

Učebnica 2 pre cca 7-ročné deti obsahuje:

 • 27 lekcií
 • 26 farebných prehľadných obrázkov
  a tabuliek
 • 24 domácich úloh
 • Viac než 300 nových slov
Deti sa okrem iného naučia:
 • Rozprávať o aktivitách a opísať ich v ťažších vetných konštrukciách
 • Vymenovať a napísať základné číslovky
  a použiť ich vo vetách
 • Vymenovať a použiť vo vetách dni v týždni
 • Vymenovať a použiť vo vetách mesiace
  v roku
 • Vymenovať ročné obdobia a stručne ich charakterizovať

Učebnica 3 pre cca 8-ročné deti obsahuje:

 • 26 lekcií
 • 26 farebných obrázkov a tabuliek
 • 17 domácich úloh
 • Viac než 300 nových slov
Deti sa okrem iného naučia:
 • Rozprávať o krajinách národnostiach
  a ich zvykoch
 • Rozprávať o jednotlivých druhoch oblečenia
 • Koľko je hodín? + Komunikácia a frázy spojené s touto témou
 • Názvy jedál a nápojov + komunikácia
  na túto tému
 • Zvieratá, návšteva v ZOO + komunikácia
  na tieto témy

Učebnica 4 pre cca 9-ročné deti obsahuje:

 • 23 lekcií
 • 24 farebných obrázkov a tabuliek
 • 28 domácich úloh
 • Viac než 300 nových slov
Deti sa okrem iného naučia:
 • Rozprávať o rozličných druhoch športov
 • Opísať miesta: v panelákovom byte, v triede, obývačke, v kuchyni, v kúpeľni, v chodbe,
  v spálni, v parku, na ulici, atď.
 • Vedieť komunikovať v cudzom jazyku
  o meste, pamiatkach, čo tam môžeme nájsť...
 • Vedieť vysvetliť smer cesty, ako sa dostať
  na určité konkrétne miesto..

Učebnica 5 pre cca 10-11 ročné deti obsahuje:

 • 21 lekcií
 • 27 farebných obrázkov a tabuliek
 • 21 domácich úloh
 • Viac než 300 nových slov
Deti sa okrem iného naučia:
 • Rozprávať o aktivitách, ktoré vykonávame
  v rozličných ročných obdobiach
 • Porozprávať o prázdninách v meste o ich výhodách, resp. nevýhodách
 • Rozprávať o cirkuse
 • O prázdninách na vidieku o jeho výhodách
  a nevýhodách
 • Rozprávať o zábavnom parku
 • V obchode + simulované hry
  na predávajúceho a kupujúceho
 • V supermarkete + simulované hry
  na predávajúceho a kupujúceho
 • Rozprávať o jednotlivých druhoch dopravných prostriedkov, o ich plusoch a mínusoch
 • Naučia sa prerozprávať obľúbené rozprávky:
  - O červenej čiapočke
  - O Zlatovláske
  - O medovníkovej chalúpke atď.

Učebnica 6 pre cca 12 - 13 ročné deti obsahuje:

 • 12 lekcií
 • 18 farebných obrázkov a tabuliek
 • 26 domácich úloh
 • Viac než 300 nových slov
Deti sa okrem iného naučia
prerozprávať príbehy:

 • O šikovnej dievčine
 • O piatich kozliatkach
 • Rozprávka o repe
 • Veľké preteky
 • Popoluška
 • Snehová Kráľovná
 • O Janíčkovi a Marienke
 • Kráska a zviera
 • Šípková Ruženka
 • O škaredom kačiatku, atď.


 
:: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: PONUKA KURZOV :: PREKLADY :: DETI od 6 r. :: CENNÍK :: PRIHLÁŠKA :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY

© Copyright 2013 Mgr. Kamila Sokolová - Jazyková škola Move Ahead • Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.