hlavickahlavicka  
  :: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: KURZY :: DETI od 6 r.:: PREKLADY :: CENNÍK :: GDPR :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY  
 


ZÁSADY A METÓDY

 
 

V Jazykovej škole Move Ahead
používame pri výuke nasledovné zásady a metódy

 

Niekoľko krokov pre dôkladnú kontrolu učebného programu


Každý študent, ktorý navštevuje niektorý z našich kurzov, je doňho zaradený po vykonaní vstupného testu (okrem úplných začiatočníkov),
aby vyťažil zo svojho štúdia čo najviac.


Na akej jazykovej úrovni mám začať?

... naša jazyková škola Vám urobí test jazykovej úrovne ( Placement Test), ktorý zhodnotí Vašu jazykovú úroveň.
Na základe výsledkov Vám odporučíme stupeň v ktorom by ste mali začať študovať a minimálny počet hodín, potrebných na dosiahnutie požadovaných cieľov.

Aké mám možnosti v štúdiu?

... naša jazyková škola Vám ponúka možnosť vybrať si z množstva učebných programov a kurzov, ktoré sú prispôsobené Vašim požiadavkám a potrebám. Poradíme Vám , aké sú Vaše možnosti a najlepšia voľba kurzu v našej škole.

Ako sa budem učiť?

... naši skúsení učitelia Vás budú viesť a pomáhať Vám, aby ste dosiahli vaše ciele. Na splnenie vašich očakávaní máme vysoko kvalifikovaný personál,
kvalitné učebné programy, systematickú výučbu a maximálne 9 študentov v triedach.

Ako napredujem?

... v jazykovej škole sa píšu priebežné testy, takzvaný Progress Test a záverečný test na konci každého kurzu. Po skončení každej jazykovej úrovne získa úspešný absolvent certifikát o ukončení jazykového kurzu.

 

ZÁSADY A METÓDY VO VYUČOVACOM PROCESE

1. Učiteľ riadi celú vyučovaciu hodinu v cieľovom jazyku.

Študent za krátky čas začne myslieť v cieľovom jazyku.


2. Učiteľ umožňuje študentovi hovoriť na vyučovacej hodine čo najviac.


Jediný spôsob, ako sa naučiť hovoriť cudzím jazykom je používať ho.

3. Učiteľ vedie takmer celú vyučovaciu hodinu ústne.

Faktom je, že jazyk sa učíme tak, že ho používame a počúvame.

4. Učiteľ sa sústreďuje viac na učenie štruktúr a viet, ako osamotených slov.

Jazyk netvoria osamotené slová, ale systém slovných kombinácií.


5. Učiteľ kontroluje kvalitu svojho vyučovania.

Väčšina viet vytvorených študentom má byť správna.


6. Učiteľ nepoužíva iba nevyhnutné teoretické vysvetlenia.

Naopak, uvedie študentom množstvo príkladov.


7. Učiteľ podporuje študenta, aby sa tvorivo zapájal do vyučovancieho procesu.


8. Učiteľ pozoruje fungovanie použitých psychologických zásad.

Cieľom je, aby bol vyučovací proces čo najúčinnejší a najpríjemnejší. Metóda je pritom pružná a učiteľ má možnosť prispôsobiť sa požiadavkám študentov.


9. Učiteľ kombinuje štrukturálny a funkčný prístup k vyučovaniu jazyka.

Štrukturálny prístup k vyučovaniu jazyka dáva dôraz na učenie štruktúr a gramatiky. Funkčný prístup učí schopnosti vyjadriť sa v každodenných situáciách. Najúčinnejšia metóda je kombinácia oboch týchto prístupov. Metóda učí použiť štruktúry a vety v každodenných situáciách.
Nepretržitá práca pedagóga na vylepšení a rozvoji našich učebných programov vedie k perfektnej štruktúre všetkých kurzov. Takto je zabezpečené napredovanie študentov v jazyku, ktorý sa učia.
 

 

 
:: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: PONUKA KURZOV :: PREKLADY :: DETI od 6 r. :: CENNÍK :: PRIHLÁŠKA :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY

© Copyright 2013 Mgr. Kamila Sokolová - Jazyková škola Move Ahead • Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.